Αυτό δεν είναι ένα blog που ψάχνει την επισκεψιμότητα. Είναι ένα προσωπικό σημειωματάριο, ένας τρόπος να ξεφορτώνομαι τους θυμούς μου και να μοιράζομαι τις χαρές μου. Είναι καλύτερο από το να μουρμουρίζω ή να γελάω μόνος μου.
Εδώ όλο και κάποιος ακούει…


Μην ξεχνάτε...

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2008

Σαν σήμερα 26 Μαρτίου 1821... "Προς τον εκλαμπρότατον..."

Επιδίδεται "προς τον Εκλαμπρότατον Κόνσολα της Μεγάλης Βρετανίας" Διακήρυξη που υπογράφεται από τους Π.Π. Γερμανό, επίσκοπο Κερνίτσης Προκόπιο, Ανδρέα Ζαΐμη, Ανδρέα Λόντο, Μπενιζέλο Ρούφο, Σωτήρη Θεοχαρόπουλο και Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο, η οποία λέει: " Ημείς, το Ελληνικόν Έθνος των Χριστιανών, βλέποντες οτι μας καταφρονεί το Οθωμανικόν έθνος, απεφασίσαμεν ή να αποθάνωμεν όλοι, ή να ελευθερωθώμεν... Οι ένδοξοι πρόγονοί μας εφάνησαν ωφέλιμοι εις την ανθρωπότητα, δια τούτο ειδοποιούμεν την Εκλαμπρότητά σας και σας παρακαλούμεν να προσπαθήσετε να είμεθα υπό την εύνοιαν και προστασίαν του μεγάλου σας κράτους"
Την ίδια μέρα, ο Μέτερνιχ δηλώνει για την Ελληνική Επανάσταση: "Η υπόθεση αυτή πρέπει να αντιμετωπισθεί σαν κάτι που βρίσκεται έξω από τον πολιτισμό".

Δεν υπάρχουν σχόλια: