Αυτό δεν είναι ένα blog που ψάχνει την επισκεψιμότητα. Είναι ένα προσωπικό σημειωματάριο, ένας τρόπος να ξεφορτώνομαι τους θυμούς μου και να μοιράζομαι τις χαρές μου. Είναι καλύτερο από το να μουρμουρίζω ή να γελάω μόνος μου.
Εδώ όλο και κάποιος ακούει…


Μην ξεχνάτε...

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

26 ΜΑΡΤΙΟΥ στην Ελλάδα

1821
Επιδίδεται προς «τον Εκλαμπρότατον Κόνσολα της Μ. Βρετανίας» Διακήρυξη που υπογράφεται από τους Π.Π. Γερμανό, επίσκοπο Κερνίτσης Προκόπιο, Ανδρέα Ζαΐμη, Ανδρέα Λόντο, Μπενιζέλο Ρούφο, Σωτήρη Θεοχαρόπουλο και Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο η οποία λέει:
«Ημείς το Ελληνικόν Έθνος των Χριστιανών, βλέποντες ότι μας καταφρονεί το Οθωμανικόν έθνος, απεφασίσαμεν ή να αποθάνωμεν όλοι, ή να ελευθερωθώμεν…Οι ένδοξοι πρόγονοί μας εφάνησαν ωφέλιμοι εις την ανθρωπότητα. Διά τούτο ειδοποιούμεν την Εκλαμπρότητά σας και σας παρακαλούμεν να προσπαθήσετε να ήμεθα υπό την εύνοιαν και προστασίαν του μεγάλου τούτου κράτους…»

Την ίδια μέρα ο Μέτερνιχ δηλώνει για την Ελληνική Επανάσταση: «Η υπόθεση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν κάτι που βρίσκεται έξω από τον πολιτισμό».

Δεν υπάρχουν σχόλια: