Αυτό δεν είναι ένα blog που ψάχνει την επισκεψιμότητα. Είναι ένα προσωπικό σημειωματάριο, ένας τρόπος να ξεφορτώνομαι τους θυμούς μου και να μοιράζομαι τις χαρές μου. Είναι καλύτερο από το να μουρμουρίζω ή να γελάω μόνος μου.
Εδώ όλο και κάποιος ακούει…


Μην ξεχνάτε...

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2008

Ανέκδοτο

Ψιλοχαζούλης, δεν βρίσκει δουλειά και λέει τον καϋμό του σ’ ένα «φίλο». Αυτός θέλοντας να τον δουλέψει του λέει: -Γιατί δεν πας στη Γερμανία, έχει δουλειές εκεί. –Πώς να πάω στη Γερμανία, δεν ξέρω Γερμανικά. –Αα! Είναι πολύ εύκολα, απλώς θα μιλάς αργά, ας πούμε αν θέλεις να πείς καλημέρα θα λες κααααληηηημέέέρααα.
–Σοβαρά ρε;
-Σοβαρότατα. Ο χαζούλης παίρνει το τρένο, κατεβαίνει στο σταθμό του Μονάχου και μπαίνει σ’ ένα ταξί.
–Καααληηημέέέρααα, λέει στον ταξιτζή.
–Καααληηημέέέρα απαντάει ο ταξιτζής. (ώπα δουλεύει το σύστημα σκέφτεται ο δικός μας)
–Πάάάμεεεε στοοο κέέέντροοο, ψάάάχνωωωω δουουουλειάάά…
-Αααπόόό πούούού είσαιαιαι; ρωτάει ο ταξιτζής.
–Ααααπόόό τηηηην Εεεελλααααδαααα.
–Κι εεεεγώώώ, λέει ο ταξιτζής
-Αλήθεια; πες το ρε πατριώτη και μιλάμε γερμανικά τόση ώρα!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: