Αυτό δεν είναι ένα blog που ψάχνει την επισκεψιμότητα. Είναι ένα προσωπικό σημειωματάριο, ένας τρόπος να ξεφορτώνομαι τους θυμούς μου και να μοιράζομαι τις χαρές μου. Είναι καλύτερο από το να μουρμουρίζω ή να γελάω μόνος μου.
Εδώ όλο και κάποιος ακούει…


Μην ξεχνάτε...

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Αντισυνταγματικότητες και παρανομίες

από "τα ΝΕΑ"
Στην πρώτη διάσκεψη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συνήλθε την Πέμπτη, οι δικαστές αποφάσισαν να επιστρέψουν το συνταξιοδοτικό νομοθέτημα στην κυβέρνηση με την επισήμανση ότι δεν έχει εξειδικευμένο συνταξιοδοτικό περιεχόμενο, ως όφειλε, προκειμένου να τύχει ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το γεγονός αυτό -του μη αμιγούς συνταξιοδοτικού χαρακτήρα- συνιστά παραβίαση του άρθρου 73 παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς, με τη μορφή αυτή, το νομοσχέδιο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ωστόσο, η διάταξη που προκάλεσε έντονο προβληματισμό είναι εκείνη που καταργεί την αναλογία μισθού και σύνταξης, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 9 του του Συνταξιοδοτικού Κώδικα. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι το ύψος της σύνταξης πρέπει να είναι ανάλογο του μηνιαίου μισθού που λάμβανε ο εργαζόμενος όταν ήταν εν ενεργεία. Υπέρ του υπολογισμού της σύνταξης άλλωστε σε αναλογία με τον μισθό έχει ταχθεί και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Το νομοσχέδιο καταργεί αυτή την πρακτική, και συνεπώς και το σχετικό άρθρο του Συνταξιοδοτικού Κώδικα, με στόχο τη δραστική μείωση των συντάξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: